بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

این کاورپلاستیکی نرم و شفاف بوده و پشت و دور گوشی را می پوشاند در قسمت دور این کاو راز  یک لایه پلاستیکی با رنگ متفاوت برای افزایش ضخامت وهم چنین زیبایی بیشتر استفاده شده است.