بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

– اصلاح کننده خواص فیزیکی و شیمیائی خاک
– پاک کننده رسوب در سیستم آبیاری تحت فشار و قطره ای
– موجب اصلاح ساختار خاک خواهد شد.
– باعث کاهش شوری، سختی و قلیائیت آب و خاک میگردد.
– شتاب دهنده فعالیت میکروارگانیسم ها
– عامل افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی
– فاقد ترکیبات حلقوی و نفتی و یون های سدیم و کلر
– با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاهان و محیط زیست ندارد.

حجم خالص: 1 لیتر
شماره و تاریخ ثبت علامت: 57896 مورخ 1362
مجوز وزارت جهاد کشاورزی: 9892/250
پروانه بهره برداری وزارت صنایع: 6654/127