تشک طبی دنلپ Danlop Whisper

1,600,000 تومان

بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

پارچه رویه گردبافت اسپشیال از الیاف ضد حساسیت
یک طرف تشک: اسفنج دانسیته ۲۵ Kg و اسفنج دانسیته ۳۰ Kg 3 سانتی
هسته مرکزی تشک: بلوک تزریق فوم در فنر متشکل از فنر “بونل “با مفتول ۲٫۲mm
طرف دیگر تشک: اسفنج دانسیته ۲۵ Kg 3 سانتی
آستری، لائی ترموباند ضد حساسیت
ارتفاع تشک ۱+-۲7