بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

پارچه رویه ارگانیک بامبو تهیه شده از الیاف ضد حساسیت گیاه بامبو
یک طرف تشک: اسفنج دانسیته ۲۵ Kg و اسفنج دانسیته ۳۵ Kg DHR
هسته مرکزی تشک: بلوک تزریق فوم در فنر متشکل از فنر “بونل “با مفتول ۲٫۲mm
طرف دیگر تشک: اسفنج دانسیته ۳۰ Kg 3 سانتی
آستری، لائی ترموباند ضد حساسیت
ارتفاع تشک ۱+-۲۸