بازرگانی وخدمات فنی مهندسی مرادی/مشاوره خرید-فروش09121507825

مدل ساختنی هلیکوپتر سیمبا Simba Inoq 3D Moving Set Heilcopter AH-64

Simba–Inoq military helicopter is a 3D moving puzzle set. It’s easy and fun to assemble –No glue, No Cutting and No painting!