خدمات فنی مهندسی مرادی 09121507825-22708974فعالیت های زیر را ارایه مینماید
تعمیر اتصالی برق حمام/تعمیر اتصالی برق سونا _ جکوزی /تعمیر اتصالی برق ساختمان/تعمیر برق جکوزی و سونا بخار/اگر جکوزی شما روشن نمیشود و یا اگر بخار سونا_جکوزی شما کار نمیکند و روشن نمیشود در کمترین زمان ان را تعمیر میکنیم